Eko, bio nebo "klasika"?

15.06.2020

Dneska jsem se rozhodl udělat jasno v pojmech. Na degustacích, ve sklepě ale i na návštěvách se ptáte "Je rozdíl mezi klasickým zemědělstvím a eko?"
a "Co to znamená biodynamika, to je bio?". Abych to uvedl na pravou míru, máme v ČR vinařství třech typů. Ale postupně.

Když vezmu klasické/komerční zemědělství, tak ani to naštěstí už neznamená "dělej si co chceš". V ČR podléhá určitým zákonům a směrnicím avšak cílem takového zemědělství je zisk, bez velkých ohledů na půdu. Kvantita nad kvalitou, znáte to. Používají se odolné typy plodin včetně GMO (= geneticky modifikované) a využívá se minerálních hnojiv a těžké techniky. Ta půdu znehodnocuje už jen udusáváním. Nic neobvyklého také není využívání fungicidů (houby), herbicidů (plevel) a insekticidů (hmyz). Víno pak především kvůli množství bývá uchováváno nejčastěji v nerezových tancích.

Nám bližší je ale ekologické zemědělství. Je to přístup regulovaný zákonem
i prováděcím nařízením komise EU, jehož principem je udržitelná zemědělská produkce - od ochrany rostlin po ochranu půdy před erozí a toxicitou. Ideálem je samostatný ekologický podnik = hnojíme a ošetřujeme tím, co si sami vypěstujeme. Je to ideál, ale není to povinnost. Na trhu je dnes již vícero značek šetrných a ekologických prostředků. V takovýchto vinohradech (a obecně orné půdě) není dovoleno používat klasické ochranné prostředky zmíněné výše - je možné ale využívat postřiky na bázi síry a mědi. U vína se pak přísně hlídá množství síry, způsob filtrace, zákaz stabilizátorů, zákaz používání modifikovaných kvasinek, čířit je možné pouze proteiny rostlinného původu apod.. Takto vyprodukované víno pak může být označeno jako BIO (a na etiketě může být použit zelený EU lísteček a typická biozebra (obrázek dole). Tyto podniky využívají na zrání vína kromě tanků, které nejsou zakázány i dřevěné sudy. Samozřejmě takováto certifikace něco stojí a hlavně něco trvá. Od prvního kontaktu s poradcem po možnost označení vlastních produktů značkou bio to mohou být až dva roky. My už jsme v procesu. 

Biodynamické zemědělství je oproti tomu alternativní přístup pěkně popsaný rakouským pedagogem Rudolfem Steinerem v jeho publikacích. Vesměs vychází z přístupů ekologického zemědělství, ale je podpořen přírodními preparáty. Jejich příprava a obecně péče o zemědělské plodiny se opírá
o znalosti kosmických procesů - pohybů Měsíce, Slunce, hvězd ale i ostatních planet. Preparáty bylin, o kterých se postupně na blogu nebo na instagramu zmiňujeme, podporují úrodnost půdy, její odolnost vůči škůdcům i odolnost proti chorobám. Největší důraz je v biodynamice kladen na samostatnost
a soběstačnost biodynamického statku - podniku, který funguje v souladu
s přírodou a řídí se měsíčním kalendářem výsevních dnů podle Marie Thunové. Přístup se promítá i do živočišné říše a etického přístupu v chovu. K tomuto typu zemědělství je ve světě také přidělena značka - a to demeter (poměrně známé logo viz obrázek). 

Pro vinařství s touto ideologií jsou typické dřevěné sudy, keramické nádoby (kvevri), písko-keramické nádoby ale samozřejmě i tanky. Pro tento směr bije
i naše srdce. Získat ale certifikaci demeter je běh na dlouhou trať. 

Někdy příště k biodynamice řeknu něco konkrétněji a taky vám ukážu, co si
z ní bereme my. 

Mějte se,
Vojta